Category: BBC Olağanüstü Kadınlar

Olağanüstü kadınlar belgeseli erkek egemen toplumun ne kadar gerici bir tutum olduğunu ispatlar nitelikte.Tarihte önemli kadınları tanımak için mutlaka BBC Olağanüstü Kadınlar belgeseli izle mek gerekiyor.